Juli 2016

 

Newsletter

 

Newsletter No2

Deze nieuwsbrief zal u op de hoogte houden over het TIME-project en zal u herinneren aan de belangrijkste aspecten wat betreft de uitvoering van de activiteiten. Feedback over onze eerste multiplier evenementen georganiseerd in alle deelnemende landen en informatie over de volgende evenementen en producten van het project worden gedeeld.

 

 

 

Nationale evenementen voor de presentatie van de onderzoeksresultaten

In onze voorgaande nieuwsbrief gaven we informatie over de multiplier evenementen die in Griekenland en Oostenrijk hebben plaatsgevonden. Hier geven we een overzicht van multiplier evenementen zoals ze zijn georganiseerd in de andere deelnemende landen.

Deelnemers aan deze evenementen waren vertegenwoordigers van openbare diensten voor vreemdelingen, instellingen voor immigratie, NGO’s, geleerden, wetenschappers en journalisten van nationale media en websites over immigratie en bemiddeling.

Alle multiplier evenementen zijn toegepast op de presentatie van de eerste intellectuele outputs van het TIME project namelijk: IO1 Onderzoeksrapport over interculturele bemiddeling voor immigranten (IB) in Europa” en IO2Beschrijving van 10 goede praktijken in IB in Europa en suggesties voor overdracht”. In elk partnerland was het multiplier event een kans om een levendige discussie te hebben over de lokale noden en problemen van interculturele bemiddeling. De hoogtepunten van alle multiplier evenementen zie je hieronder.

 

 

in Italië

Het multiplier evenement vond plaats in het centrum migratie, asiel en sociale integratie (hoofdkwartier) op 28 oktober 2015. De belangrijkste bevindingen en kwesties met betrekking tot interculturele bemiddeling in Italië waar rekening mee moet worden gehouden voor de Italiaanse zaak en voor de productontwikkeling in de toekomst, worden hieronder voorgesteld:

·          De figuur over interculturele bemiddeling  illustreert twee professionele domeinen: de interculturele bemiddelaar is een sociale bruggenbouwer en een professionele tolk

·          De domeinen waar interculturele bemiddeling het meest voorkomt zijn: juridische bijstand, onderwijs en gezondheidszorg

·          Tijdens de vorming van IBs is er niet genoeg tijd om de kennis van andere talen te verbeteren

·          In Italië bestaat er geen specifieke vorming over religieuze verschillen terwijl kennis hiervan fundamenteel is om buitenlandse burgers beter te begrijpen

·          IB’s hebben specifieke kennis nodig over gezondheid

·          Een belangrijke vaardigheid van IB’s is om conflicten te bemiddelen tussen verschillende etnische groepen

·          Tolken op afstand kan meer een obstakel zijn dan een kans

·          Europese structurele fondsen kunnen gebruikt worden om meer stabiliteit te bieden aan IB’s die in Italië werken

·          Betrek de regio’s en gemeenten om meer integratieprojecten uit te voeren

·          Betrek het medische personeel om vooral met IB’s te werken in het belang van de patiënt

Voor meer informatie en foto’s van het evenement klik hier

 

 

 

In Portugal

Een evenement onder het thema: Bemiddeling en stadsveiligheid: de uitdagingen van vorming heeft plaatsgevonden bij de gemeentelijke politie van Lissabon op 26 januari 2016 en werd georganiseerd door de gemeentelijke politie van Lissabon. Op dit evenement zijn vele vertegenwoordigers van de lokale en nationale overheden bereikt.

De belangrijkste vaststelling van dit evenement was:

  • Territorialiteit
  • Partnerschap
  • Participatie en
  • Integratie (van acties)

Nadruk leggen van het belang van bemiddeling als garantie voor menselijke duurzaamheid.

 

Voor meer informatie en foto’s van het evenement, klik hier

 

In Polen

Op 23 oktober 2015 is een nationale conferentie georganiseerd in Krakau, Polen door de Poolse partner “De Pontifical University of John Paul II in Krakau”. 

De output van het project wekte interesse bij het publiek en er waren vele suggesties om promotie te voeren voor de output van het project bij organisaties betrekking hebben tot migranten en om de al bestaande samenwerking met Vreemdelingenzaken. Journalisten hebben ook naar informatiestukken gevraagd om te gebruiken in hun materiaal over migranten.

Voor meer informatie en foto’s van het evenement, klik hier

 

In België

In België vond het multiplier event plaats op het FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel op 30 oktober 2015 met de deelname van vertegenwoordigers van gezondheidsinstellingen die samenwerken met intercultureel bemiddelaars. De deelnemers benadrukten de volgende kwesties waar het TIME project rekening mee zou moeten houden, zou moeten steunen of oplossingen voor zou moeten voorstellen:

·          Er zijn steeds meer culturele problemen

·          Sociale risico’s zijn zeer belangrijk maar zijn nergens een vast onderdeel van het lesprogramma

·          Intercultural mediators also need leadership and networking abilities. In hospitals they can campaign for interpretation and intercultural mediation.

·          The need for mediation depends on the context and the changing migratory flows.

 

 

Internationale samenwerkingsactiviteit in Essen

Het TIME project reisde naar Zollverein, Essen Duitsland. Waarom? Om deel te nemen aan en resultaten te presenteren op de conferentieOnderwijs, deelname, integratie, Erasmus+ en vluchtelingengeorganiseerd door het Duitse nationaal agentschap Onderwijs voor Europa in het federaal instituut voor praktijkonderwijs en vorming (NA in de BIBB) met meer dan 290 deelnemers van 23 EU-landen.

 

Het TIME project is een van de twaalf Erasmus+ verbonden aan migrantenintegratie geselecteerd als een goede praktijk die het waard is om voor te stellen op de marktplaats van het evenement!

 

  

Als je meer wil weten over het evenement, je hebt er hier meteen toegang toe hier.

 

IO3 Gids over het gewenste IB profiel en de verwante leerresultaten

Wat zou een IB moeten weten, begrijpen en kunnen doen?

 

Een gids met een gedetailleerd overzicht van de vaardigheden, competenties en andere karakteristieken waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze nodig of gewenst zijn voor een intercultureel bemiddelaar is nu beschikbaar!

Deze gids biedt een overzicht van:

·         het IB profiel,

·         vaardigheden die door vorming kunnen aangeleerd worden

·         gewenste leerresultatente  bereiken door vorming

De gids voorziet dus een maatstaf voor het ontwerpen van efficiënte vormingsprogramma’s en evalutatietools, het detecteren van mogelijke ontbrekende vaardigheden en de permanente vormingsnoden van IB.

 

De gids kan hier gedownload worden.

 

 

IO4: IB vormingscursus– gids over vorming IB

 

Met welke vorming kan een persoon voorbereid worden op het bieden van efficiënte interculturele bemiddelingsdiensten?

Een uitgebreide en gestructureerde cursussenreeks die voldoet aan de huidige en toekomstige noden van Europese intercultureel bemiddelaars is ontwikkeld door het TIME-project. De cursus bestaat uit een reeks van 7 leermodules die gemakkelijk combineerbaar zijn om te kunnen aanpassen aan verschillende beginnersprofielen.

 

De vormingsgids omvat vijf delen over de verschillende aspecten van de ontwikkeling en het voorzien van een uitgebreide vormingscursus:

·         inhoud van de vorming

·         methodologie van de vorming

·         vormingsmateriaal

·         praktische vorming

·        evaluatiemethodologie

 

 

Volgende evenementen & producten van het project

Een zelfstudiecursus voor IB trainers (IO5) zowel als aanbevelingen voor waardering, certificering en accreditatie van IB vorming (IO6) zullen snel beschikbaar zijn. Multiplier evenementen om TIME producten te kunnen presenteren worden doorheen de zomer gepland en uitgevoerd.

Volg goed onze nieuwspagina!

Als je graag op de hoogte bent van alle volgende evenementen en updates, gelieve te registreren!

Je kan on sook volgen op Facebook (https://www.facebook.com/CulturalMediationSonetor?fref=photo )

Als je de TIME nieuwsbrief niet meer wents te ontvangen, laat het ons dan weten via infoly@olympiakokek.gr

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS 

                     Co-funded by the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The TIME newsletter reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.