Newsletter

 

Newsletter No2

W kolejnym numerze naszego newslettera znajdziecie garść świeżych informacje o projekcie TIME oraz przypomnienie kluczowych aspektów związanych z realizacją naszych działań. Dzielimy się również informacjami dotyczącymi pierwszych konferencji i spotkań, organizowanych równocześnie we wszystkich krajach partnerskich, a także  newsami o nadchodzących wydarzeniach i rezultatach projektu.

 

 

Wydarzenia krajowe i prezentacja wyników badań

W naszym poprzednim biuletynie informowaliśmy Was o wydarzeniach projektowych, które odbyły się równocześnie w Grecji i Austrii. Tym razem prezentujemy przegląd wydarzeń, mających miejsce w pozostałych krajach partnerskich. Uczestnikami tych wydarzeń byli przedstawiciele administracji publicznej ds. cudzoziemców i migrantów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i naukowych, a także dziennikarze mediów krajowych i serwisów internetowych, podejmujących kwestie migracji i mediacji.

Wszystkie równoległe wydarzenia zostały zaprezentowane w pierwszej części Projektu TIME, a mianowicie: IO1: „Raport z badań na temat mediacji międzykulturowej dla imigrantów (ImfI) w Europie”, oraz IO2: „Opis 10 dobrych praktyk w ImfI w całej Europie i propozycje transferu”. W każdym kraju partnerskim tego rodzaju wydarzenie było okazją do dyskusji na aktualne zagadnienia, związane z lokalnymi potrzebami i problemie mediacji.  Najważniejsze wnioski i ustalenia każdego ze spotkań zostały przedstawione poniżej.

 

 

We Włoszech

Spotkanie odbyło się 28 października 2015 r. w Centrum Migracji, Azylu i Integracji Społecznej. Główne ustalenia i zagadnienia, związane z mediacją międzykulturową we Włoszech, które powinny zostać uwzględnione w przypadku tego kraju i które koniecznie należy rozważyć w perspektywie dalszego rozwoju, przedstawiamy poniżej:

·         Mediator międzykulturowy (IM) jest aktywny w dwóch obszarach działalności zawodowej: jako operator społeczny oraz profesjonalny tłumacz.

·         Główne obszary interwencji IM we Włoszech to: wsparcie prawne, edukacja i pomoc zdrowotna.

·         Podczas szkoleń IMS nie ma wystarczająco dużo czasu, by zdobyć umiejętności językowe.

·         We Włoszech nie ma specyficznego treningu, kładącego nacisk na zrozumienie różnic religijnych, a zatem podstaw, pozwalających lepiej zrozumieć obywateli innych krajów.

·         IM potrzebują specjalistycznej wiedzy z zakresu zdrowia.

·         Kluczową umiejętnością IM jest umiejętność zarządzania konfliktami między różnymi grupami etnicznymi.

·         Europejskie środki strukturalne powinny być wykorzystywane do zwiększania stabilności IMS, działającego we Włoszech.

·         Należy włączać regiony i gminy do realizacji kolejnych projektów integracyjnych.

·         Należy zaangażować personel medyczny w pracę IMS w interesie pacjenta.

Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji i galerii zdjęć, kliknij tutaj.

 

 

W Portugalii

Spotkanie pod hasłem „Mediacja i Bezpieczeństwo Miejskie: wyzwania treningowe”, odbyło się 26 stycznia 2016 r. w siedzibie lizbońskiej Straży Miejskiej. Organizatorem wydarzenia był z kolei Departament Policji Miasta Lizbona, a wzięli w nim udział również reprezentanci władz lokalnych i krajowych. Głównym wnioskiem, płynącym ze spotkania, było stwierdzenie, że

- terytorialność

- partnerstwo

- udział

- oraz integracja działań

wzmacniają znaczenie mediacji jako elementu stabilizacji społecznej.

Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji i galerii zdjęć, kliknij tutaj.

 

W Polsce

23 października 2015 r. w Krakowie odbyła się narodowa konferencja Projektu TIME, zorganizowana przez polskiego partnera, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Prezentowane zagadnienia zyskały spore zainteresowanie publiczności, która chętnie dzieliła się swoimi sugestiami. Pojawiły się uwagi, że należy promować i udostępniać wyniki projektu wśród organizacji związanych z migrantami oraz kontynuować trwającą już współpracę z Urzędem ds. Cudzoziemców. Dziennikarze zwrócili się również do organizatorów z prośbą  o możliwość otrzymywania materiałów związanych z projektem, w celu wykorzystywania ich w swoich artykułach, poruszających problem migracji. 

Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji i galerii zdjęć, kliknij tutaj.

 

w Belgii

W Belgii spotkanie projektowe odbyło się 30 października 2015 r. w SPF Santé Publique, Place Horta 40. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji opieki zdrowotnej, współpracujących z mediatorami międzykulturowymi. Uczestnicy zwrócili uwagę na kwestie, które w dalszych działaniach, podejmowanych w ramach Projektu TIME, powinno się brać pod uwagę, wspierać i rozwijać:

- Pojawia się i wypływa coraz więcej problemów kulturowych.

- Bardzo istotna jest kwestia zagrożeń społecznych.

-Mediatorzy międzykulturowi również potrzebują przywództwa i powiązań (możliwości) sieciowych. W szpitalach działać mogą na rzecz interpretacji i mediacji międzykulturowej.

- Potrzeba mediacji międzykulturowej zależna jest od kontekstu i zmieniających się przepływów migracyjnych.

Międzynarodowa, aktywna współpraca w Essen

Projekt TIME dotarł do Zollverein w niemieckim Essen. Dlaczego? W celu prezentacji wniosków, płynących z projektu na konferencji „Edukacja, uczestnictwo, integracja – Erasmus + i Uchodźcy”, zorganizowanej przez Narodową Niemiecką Agencję Edukacji dla Europy, działającą w ramach Narodowego Instytutu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, zrzeszającego ponad 290 członków z 23 krajów Unii Europejskiej.

 

 

TIME jest jednym z dwunastu projektów, realizowanych w ramach programu Erasmus +, związanych z problemem integracji migrantów. Wyselekcjonowany został jako projekt szerzący tzw. dobre praktyki, który warto zaprezentować podczas tego wydarzenia.

 

  

 

IO3 Profil idealnego mediatora międzykulturowego i pokrewne efekty kształcenia – przewodnik.

 

Mediatorzy międzykulturowi (IMfl) – co powinni wiedzieć, rozumieć, na co powinni być przygotowani.

Przewodnik omawiający szczegółowo umiejętności, kompetencje i inne cechy charakterystyczne, niezbędne dla mediatora międzykulturowego, jest już dostępny!

Przewodnik zawiera:

* pożądany profil IMfI

* kompetencje - możliwe do nabycia w trakcie szkoleń

* pożądane efekty kształcenia – możliwe do nabycia w trakcie szkoleń

Przewodnik stanowi zatem punkt odniesienia przy projektowaniu skutecznych programów szkoleniowych i narzędzi oceny, wykrywaniu ewentualnych braków umiejętności i ciągłych potrzeb szkoleniowych IMfI.

Przewodnik dostępny do pobrania tutaj.

 

 

IO4: Szkolenieporadnik dla IMfI

 

Jaki rodzaj szkolenia będzie odpowiedni do przygotowania do pracy osoby, pragnącej skutecznie świadczyć usługi mediacji międzykulturowej?

Kompleksowy i ustrukturyzowany pakiet kursów, uwzględniający bieżące i przyszłe potrzeby europejskich mediatorów międzykulturowych dla imigrantów został opracowany w ramach Projektu TIME. Kurs zawiera 7 modułów kształcenia, które można ze sobą swobodnie łączyć w celu uzupełnienia różnych początkowych profili kompetencyjnych.

Przewodnik składa się z pięciu części, obejmujących różne aspekty rozwoju i świadczenia kompleksowego szkolenia:

* zawartość treningu

* metodyka szkolenia

* materiał treningowy

* szkolenie praktyczne

* metodologia oceny

 

 

Nadchodzące wydarzenia & rezultaty projektu

Kurs do samodzielnej nauki dla trenerów IMfI (IO5), jak również zalecenia dotyczące walidacji, certyfikacji i akredytacji kształcenia IMfl (IO6) będą dostępne wkrótce. Eventy, na których zaprezentowane zostaną rezultaty Projektu TIME, planowane są na okres letni.

Bądź na bieżąco – otrzymuj wiadomości od nas!

Jeśli chcesz regularnie otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach i aktualnościach, zapisz się!

Możesz również śledzić nas na facebooku (https://www.facebook.com/CulturalMediationSonetor?fref=photo).

Jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera TIME, powiadom nas o tym: infoly@olympiakokek.gr 

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS 

                     Co-funded by the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The TIME newsletter reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.