Project Summary

Projectsamenvatting

time_project_summary

Tijdens de laatste jaren werden in de EU veel interventies geïmplementeerd die de cohesie in de multiculturele samenlevingen bevorderen. Het opleiden en tewerkstellen van interculturele bemiddelaars is een van de maatregelen om de integratie van migranten te stimuleren. In veel gevallen waren dergelijke interventies echter van korte duur, stonden ze los van andere verwante projecten of waren ze gefragmenteerd. Daardoor hebben we tot nog toe geen duidelijk beeld van de stand van zaken van interculturele bemiddeling voor migranten op Europees niveau, en worden praktijken tussen de partnerlanden ook niet overgedragen.
Het project ‘Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME) exploreert de praktijk van de opleiding en tewerkstelling voor interculturele bemiddelaars in Europa. Het promoot de uitwisseling van goede praktijken in het domein van interculturele bemiddeling door opleidingsmodellen voor zowel de interculturele bemiddelaars als hun opleiders voor te stellen. TIME analyseert ook de bestaande structuren in de partnerlanden en doet aanbevelingen voor de erkenning van opleidingen voor interculturele bemiddelaars.
In alle partnerlanden zal de praktijk van de opleiding en tewerkstelling van de interculturele bemiddelaars worden bestudeerd. Een rapport met daarin de onderzoeksresultaten zal worden gepubliceerd en goede praktijken onder de aandacht gebracht. Op basis van het onderzoek zal een schets van het wenselijke professionele profiel voor de interculturele bemiddelaars worden opgesteld en nadien zullen we volledige trainingsprogramma’s voor de bemiddelaars en hun opleiders ontwikkelen. Goede praktijken vanuit heel Europa zullen in de producten worden geïntegreerd en doorgegeven. De programma’s zullen worden afgestemd op de National Qualifications Frameworks (NQFs), de European Qualification Frameworks (EQFs) en het Europees Systeem van Studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en –opleiding (ECVET). Validerings-, certificerings- en accrediteringsprocedures in de partnerlanden zullen worden geëxploreerd, en in een rapport zullen voor elk land aanbevelingen worden geformuleerd.
TIME zal een betekenisvolle bijdrage leveren tot het systematiseren van kennis en methodologie in het domein van interculturele bemiddeling voor migranten. Dit zal systematische Europese, nationale, regionale en lokale interventies op het vlak van integratiepraktijken en –beleid hopelijk faciliteren.

imageedit 1 2545280322

Please take a few minutes to tell us your opinion about the time website and our project’s products!

Survey

imageedit 1 4431486055