Project Summary

Opis projektu

time_project_summary

W ciągu ostatnich lat wiele interwencji zostało przeprowadzonych w ramach unijnego promowania spójnego współdziałania w obrębie społeczeństw wielokulturowych. Szkolenie i zatrudnianie mediatorów międzykulturowych było jednym z działań podjętych w celu promowania integracji imigrantów. Jednak w wielu przypadkach takie interwencje były krótkotrwałe, niezależne od powiązanych projektów lub rozdrobnione. W rezultacie, nie ma dotychczas ani jasnego obrazu obecnego stanu mediacji międzykulturowej dla imigrantów na poziomie europejskim, ani przekazywania praktyk pomiędzy krajami partnerskimi.
Projekt TIME bada praktyki szkolenia i zatrudniania mediatorów międzykulturowych w całej UE. Promuje wymianę dobrych praktyk w dziedzinie mediacji międzykulturowej poprzez zaproponowanie modelu programów szkoleniowych zarówno dla międzykulturowych mediatorów jak ich trenerów. TIME analizuje również istniejące struktury w krajach partnerskich i proponuje zalecenia dotyczące zatwierdzania szkoleń dla mediatorów.
Badania dotyczące szkoleń i wykorzystania praktyk mediatorów międzykulturowych prowadzone są we wszystkich krajach partnerskich . Raport z wynikami badań i najciekawszymi przykładami dobrych praktyk został publikowany. Na podstawie badań stworzono zarys pożądanego profilu zawodowego mediatorów międzykulturowych i ich trenerów, a następnie kompleksowe szkolenia dla mediatorów i ich trenerów są wyznaczane. Najlepsze praktyki z całej Europy są zintegrowane z produktami i przekazywane przez nich. Te programy są dostosowane do Krajowych ram kwalifikacji (NQF), Kwalifikacji europejskich systemów (EQF) i Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Procedury walidacji, certyfikacji i akredytacji w krajach partnerskich są badane, a raport zawiera zalecenia dla poszczególnych krajów.
TIME zamierza znacząco przyczynić się do usystematyzowania wiedzy i metodologii w dziedzinie mediacji międzykulturowej dla imigrantów. W ten sposób, mamy nadzieję, ułatwi to systematyczne, europejskie, krajowe, regionalne i lokalne interwencje w politykę i praktyki integracji imigrantów.

imageedit 1 2545280322

Please take a few minutes to tell us your opinion about the time website and our project’s products!

Survey

imageedit 1 4431486055