If you can't read this email correctly, please click here

Jest to pierwszy biuletyn projektu Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME), którego celem jest wspieranie strategicznego partnerstwa dla innowacji i wymiany dobrych praktyk w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2014 roku, a zakończy się w sierpniu 2016 r.
W tym biuletynie znajdziecie opis działań podjętych w ramach projektu do tej pory.

Projekt

Projekt TIME ma na celu aktywne wspieranie dążeń do standaryzacji kształcenia dla mediatorów międzykulturowych i profesjonalizację ich zawodu. Podjęte działania dotyczą:

• Eksploracji praktyk, szkoleń i zatrudnienia mediatorów międzykulturowych w całej UE.
• Promocji wymiany dobrych praktyk w dziedzinie mediacji międzykulturowej przez proponowanie modelowych 
   programów szkoleń, zarówno dla mediatorów międzykulturowych, jak i ich trenerów.
• Analizy istniejących struktur w krajach partnerskich, oraz zaleceń co do zatwierdzania szkolenia mediatorów.

Partnerstwo

    Prowadzący projekt:  Olympic Training and Consulting Ltd - GREECE
   Partnerzy:   1. BEST Institut für Berufsbezogene Weiterbildung 
                               
und Personaltraining GmbH – AUSTRIA  
                           2. Intercultural Mediation and Policy Support Unit, 
                                DG Healthcare Federal Public Service Health,
                                Food Chain Safety and Environment – BELGIUM
                           3. BGZ Berliner Gesellschaft für internationale 
                               Zusammenarbeit mbH – GERMANY
                           4. Hellenic Open University – GREECE
                           5. Programma Integra società cooperativa sociale – ITALY
                           6. Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie – POLAND
                           7. Lisbon Municipal Police – PORTUGAL

Kim jest mediator międzykulturowy?

Opracowane produkty projektu

1. Wyniki badań

Projekt realizowany jest na przestrzeni jednego roku, jednak pierwsze efekty ciężkiej pracy są już widoczne!
W tym biuletynie mamy możliwość przedstawienia Raportu z badań na temat mediacji międzykulturowej dla imigrantów (IMfI) w Europie i Opisu 10 dobrych praktyk w IMfI w całej Europie, a także nasze propozycje zastosowania ich w projekcie.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub pobrać efekty badania?  

Raport z badań na temat mediacji międzykulturowej dla imigrantów (IMfI) w Europie został sporządzony na podstawie wyników badania, opartego na odpowiedniej literaturze i badaniach terenowych. Wykonano je w celu dokonania oglądu zagadnienia mediacji międzykulturowej dla imigrantów (IMfI) w Europie, ze szczególnym naciskiem na odpowiednie praktyki, szkolenia, kwestię zatrudnienia i ewaluacji.
Finalny efekt tego zadania obejmuje następujące tematy:
• Potrzeba mediacji międzykulturowe (IMfI) w Europie. Przepływ 
  migrantów, zagadnienia integracji, ograniczenia.
• Definicje i formy mediacji międzykulturowej. Przegląd literatury 
  tematu.
• Obecny status mediacji kulturowej w Europie. Prezentacja różnych wzorców szkoleń, zatrudnienia i ewaluacji pracy mediatora w krajach partnerskich projektu i innych ważnych miejscach wybieranych przez migrantów. Prezentacja wyników badań prowadzonych w krajach partnerskich projektu.

Ciekawe wnioski:
- Różne podejścia do mediacji międzykulturowej, różne jej 
   przestrzeganie i przedstawianie.
- Znaczenie kompetencji językowych i tłumaczenia jest inne, nawet 
   w obrębie tego samego modelu mediacji międzykulturowej.
- Potwierdzenie niezbędnej roli mediacji międzykulturowej jako 
   usługi, umożliwijącej bezproblemową integrację imigrantów z 
   przyjmującym społeczeństwem.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub pobrać efekty badania? 

Opis 10 dobrych praktyk w IMfI w Europie, oraz sugestie dotyczące transferu

W tym podsumowaniu szczegółowo przedstawionych zostanie 10 praktyk, odkrytych podczas badań O1, dotyczących szkolenia IMfI, zatrudnienia lub oceny, a następnie zalecenia dotyczące ich transferu. Przedstawione dobre praktyki odnoszą się do struktur, szkoleń i polityki, określających przykładowe ramy organizacji międzykulturowych, świadczących usługi mediacyjne, oraz prowadzących szkolenia dla mediatorów.

2. Rozpowszechniane materiały

http://www.mediation-time.eu/

Platforma i forum SONETOR jest bardzo przydatnym narzędziem, wykorzystywanym do rozszerzania wpływu projektu. Jak?
Dzięki forum mediatorzy międzykulturowi będą mogli:
- Porozmawiać o swoich potrzebach 
- Komentować i dzielić się doświadczeniami 
- Dzielić się doświadczeniem w dziedzinie zatrudnienia, problemami i rozwiązaniami w dziedzinie mediacji 
   kulturowej
- Otrzymywać informacje o nowych programach szkoleń dla mediatorów międzykulturowych dla Imigrantów (IMfI) i 
   profilu IMfI
- Wzmacniać powiązania z innymi mediatorami kulturowymi w kilku krajach europejskich 
- Być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie Mediacji Kulturowej

Wszystkich mediatorów międzykulturowych i beneficjentów projektu zachęcamy do zapisania się do tej platformy i korzystania z jej potencjału!

3. Wydarzenia projektowe

Dwa wydarzenia projektowe zostały już zorganizowane z uzględnieniem szerszej publiczności. Pierwsze z nich było realizowane w Wiedniu, w Austrii, a drugie w Patras, w Grecji. Celem obu wydarzeń była prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych.

BEST Institut (Austria) zaprosił organizacje zajmujące się migrantami, bezrobotnymi, oraz te działające w zakresie coachingu lub edukacji, na imprezę na której prezentowano, dyskutowano i informowano o projekcie TIME. W wydarzeniu wzięło udział około 20 osób, 5 z nich było przedstawicielami zespołu zarządzającego projektem organizacji goszczącej, a 15 reprezentowało inne organizacje. Finalnie, wszystkie z nich wykazały zainteresowanie rezultatami końcowymi, a także dostrzegły potrzebę zorganizowania szkoleń dla mediatorów. Jednakże, osoby pracujące już w tej branży odczuwają brak kompetencji międzykulturowych. Według nich materiały szkoleniowe powinny być dostępne na codzień, "pod ręką". To daje możliwość korzystania z nich w każdej sytuacji, co jest korzystniejsze niż odwoływanie się zbyt mocno do samej teorii; powinno się również częściej wykorzystywaj metody "stealth". W trakcie nauki większość uczestników szukało materiału, z których mogli uczyć się sami, a także konsultowała się z kolegami i ekspertami w konkretnych sprawach; działo się tak w sytuacjach, kiedy konieczne było odniesienie się do specjalistycznej wiedzy prawnej i nie można było działać samemu. Ze względu na fakt, że żaden z nich nie wpisuje się dokładnie w profil zawodowy, określony w projekcie TIME, a także żaden z nich nie jest samozatrudniony, należało wyjaśnić im kwestie ograniczeń, związanych z konkretnymi obowiązkami i wewnętrznymi regulacjami.
Impreza zakończyła się wytyczeniem pewnych metod pracy w Internecie.

W Patras, w Grecji, impreza pod tytułem "Panorama mediacji międzykulturowej w Europie i odpowiadające im dobre praktyki" odbyła się 7 września 2015 roku, a rozpoczęli ją Olympic Training i Hellenic Open University. W sumie w spotkaniu wzięło udział 53 przedstawicieli m.in.: polityki migracyjnej, wydziałów nauk społecznych, organizacji pozarządowych, oraz tych zajmujących się kwestiami integracji, przedstawiciele administracji, media, mediatorzy i trenerzy międzykulturowi.  Kwestie, które zostały omówione dotyczyły:

• mediacji międzykulturowej w Europie
• możliwości realizacji mediacji międzykulturowej - doświadczeń z
   tym związanych
• prezentacji modeli udanych mediacji międzykulturowych
• mediacji międzykulturowej w zakresie dobrych praktyk
• zaleceń dotyczących transferu dobrych praktyk w Grecji i
  odpowiednich warunków

Ostatnio podjęte działania

Październik 2015   Przewodnik opisujący pożądany profil IMfI i związane z nimi efekty kształcenia

Październik 2015   Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych:
                                 Belgia
 
                                  Kiedy: 30 październik 2015  
                                  Gdzie: SPF Santé Publique, Place Horta 40 à 1060 Bruxelles 
                                 Polska
                                  Kiedy: 23 październik 2015
                                 Włochy 
                                  Kiedy: 28 październik 2015
                                  Gdzie: Rome (IT), migracji, azylu i Centrum Integracji Społecznej (PI headquarter)

Grudzień 2015       Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych:
                         Portugalia 
                                   Kiedy: 1 grudnia 2015
                                   Gdzie: Lizbona

Luty 2016               Międzynarodowe spotkanie w Rzymie

Nadchodzące wydarzenia

Luty 2016        Kompleksowe szkolenie IMfI - Podręcznik do szkolenia IMfI

Maj 2016         Warsztaty tematyczne dotyczące nowych programów szkoleniowych

Jeśli chcesz otrzymywać regularne informacje na temat postępów w realizacji projektu, a także planowanych i obecnych wydarzeń, subskrybuj nasz newsletter.

Możesz również śledzić nas na facebooku:(https://www.facebook.com/CulturalMediationSonetor?fref=photo)

Jeśli nie chcesz już otrzymywać biuletynu TIME, daj nam znać na: infoly@olympiakokek.gr

©2015 TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Za informacje zamieszczone w biuletynie projektu TIME odpowiada ich autor; Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystywanie.