Related Projects

Powiązane projekty

related_projects

Projekt TIME jest uzupełnieniem licznych projektów krajowych i europejskich przeprowadzonych już w dziedzinie mediacji międzykulturowej. W tej części prezentujemy niektóre z poprzednich, istotnych projektów.

SONETOR - Cultural Mediation Observatory
Wejdź na http://www.culturalmediators.eu/

Advancing Cross Cultural Mediation (ACUME)
Dowiedz się więcej na http://acume.eu/

I4M: Info4Migrants
Dowiedz się więcej na http://info4migrants.eu/i4m/i4m?cmd=page&p=home&lang=1

FLAM: Feel like a Migrant - Multicultural Approach in Teaching
Dowiedz się więcej na http://www.flam-project.eu/?id=4

ADAPT: Adapting European Health Systems to Diversity (COST Action IS1103)
Dowiedz się więcej na www.costadapt.eu

Migrant Friendly Hospitals – Subproject: Improving Interpreting in Clinical Communication
Dowiedz się więcej na www.mfh-eu.net/

imageedit 1 2545280322

Please take a few minutes to tell us your opinion about the time website and our project’s products!

Survey

imageedit 1 4431486055