Intellectual Outputs

Efekty badań

intellectual_outputs

  • Raport z badań na temat mediacji międzykulturowej dla imigrantów (IMfI) w Europie (pobierz EN)

Dokładne opracowanie na podstawie odpowiedniej literatury i badań terenowych zostało wykonane w celu zapewnienia przeglądu mediacji międzykulturowej dla imigrantów (IMfI) w Europie, z naciskiem na odpowiednie praktyki szkoleniowe, zatrudnienie i ocenę. Raport końcowy obejmuje następujące zagadnienia:
- Potrzeba IMfI w Europie. Przepływ imigrantów, problemy integracyjne, ograniczenia interpretacji.
- Definicje i formy mediacji międzykulturowej. Przegląd odpowiedniej
literatury.
- Aktualny stan IMfI w Europie. Prezentacja różnych wzorców IMfI szkoleń, zatrudnienia i oceny praktyk w krajach partnerskich oraz w innych głównych krajach docelowych dla imigrantów w Europie.
- Wyniki z zakresu badań przeprowadzonych w krajach partnerskich.

  • Opis 10 dobrych praktyk w IMfI dla całej Europy i sugestie do transferum (Do pobrania )

10 praktyk w ImfI dotyczące szkolenia,zatrudnienia lub oceny, które wykryto podczas badań są przedstawione w sposób bardziej szczegółowy i poparte zaleceniami dotyczącymi transferu. Warunki konieczne do skutecznego transferu są badane, a także sugestie do pokonania ewentualnych barier.

  • Przewodnik pożądanego profilu IMfI i powiązanych efektów kształcenia [pobierz (EN)]

Ten przewodnik przedstawia szczegółowo umiejętności, kompetencje i inne cechy,według badań,niezbędne lub pożądane dla międzykulturowego mediatora. Po przedstawieniu profilu IMfI, przewodnik "przekłada" kompetencje nabyte w czasie szkoleń do listy wyników nauczania. Co powinien IMfI wiedzieć, rozumieć i umieć zrobić po treningu? Zatem przewodnik jest wzorem dla projektowania skutecznych programów szkoleniowych i narzędzi oceny, wykrywania ewentualnych luk umiejętności i ciągłych potrzeb szkoleniowych ImfI.

  • Kompleksowe szkolenie IMfI - poradnik szkoleniowy

TIME O4 Część I - Zawartość treningów

TIME O4 Część II - Metodologia treningu

TIME O4 Część III Materiały treningowe

TIME O4 Część IV - Metodologia praktycznego trening

TIME O4 Część V - Metodologia oceny

Szkolenie składa się z kursu bogatego w kompleksowy i uporządkowany materiał,który przeznaczony jest dla obecnych i przyszłych potrzeb europejskiego IMfI. Program zostanie utworzony jako uporządkowany zbiór wyważonych modułów kształcenia (w odniesieniu do ECVET), które mogą być połączone elastycznie w celu uzupełnienia różnych początkowych profili kompetencyjnych. Szkoleniu towarzyszy przewodnik dla aktywnych i przyszłych trenerów, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z pedagogiką, takimi jak metodyki szkolenia, metody oceny, jak również praktyczne zalecenia dotyczące nauczania. Program skierowany jest do każdej instytucji organizującej szkolenie dla IMfI, jak również do pracodawców i pracowników działających na tym polu i zainteresowanych tym, aby dowiedzieć się jaką wiedzę,umiejętności i kompetencje nabywa się,i w jakim stopniu poprzez szkolenia.

  • Program szkoleniowy dla trenerów IMfI

TIME O5 - Część I - Profil trenera i zawartość kursu

ΤΙΜΕ Ο5 Trainer Course Module 1 (Downoad EN)

TIME O5 Trainer Course Module 2 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 3 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 4 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 5 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 6 (Download EN)

TIME O5 Trainer Course Module 7 (Download EN)

Dla każdego kraju partnerstwa istniejące procesy walidacji, certyfikacji i akredytacji kształcenia IMfI są opisane. Opierając się na dostosowanie do nowych szkoleń z krajowych ram kwalifikacji, ERK i ECVET, jak również struktur i potrzeb walidacji szkolenia IMfI i certyfikacji w każdym kraju, zalecenia polityczne dla przyszłych działań w tym zakresie zostały przedstawione.

  • Zalecenia dotyczące walidacji, certyfikacji i akredytacji kształcenia IMfI

Rekomendacje dotyczące walidacji, akredytacji i certyfikacji kursów dla trenerów mediacji międzykulturowej

Dla każdego kraju partnerstwa istniejące procesy walidacji, certyfikacji i akredytacji kształcenia IMfI są opisane. Opierając się na dostosowanie do nowych szkoleń z krajowych ram kwalifikacji, ERK i ECVET, jak również struktur i potrzeb walidacji szkolenia IMfI i certyfikacji w każdym kraju, zalecenia polityczne dla przyszłych działań w tym zakresie zostały przedstawione.

imageedit 1 2545280322

Please take a few minutes to tell us your opinion about the time website and our project’s products!

Survey

imageedit 1 4431486055